Strefa czystego
transportu

To najlepsze narzędzie do obniżenia emisji zanieczyszczeń transportu w mieście. Zobacz, jaki pomysł na SCT ma Warszawa.

SCT służą poprawie jakości powietrza.

Strefa czystego transportu to obszar, po którym swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy, co redukuje zanieczyszczenie powietrza. Po SCT mogą więc jeździć swobodnie różne rodzaje pojazdów – w tym z napędem benzynowym i dieslowskim.

O kształcie i normach wjazdu do każdej strefy czystego transportu decyduje gmina. Jak wygląda krakowski przepis na SCT? Sprawdź.

Strefa czystego transportu w Warszawie obejmie centralne dzielnice miasta

Strefa będzie wprowadzana etapami. Wszystkie mieszkanki i mieszkańcy miasta dostaną cas na przygotowanie się do jej pełnego obowiązywania.

Według przyjętego projektu SCT obejmie obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Jej granica będzie przebiegać: aleją Prymasa Tysiąclecia – od Alej Jerozolimskich do styku z linią kolejową nr 20 w rejonie ul. Czorsztyńskiej; liniami kolejowymi nr 20, 501, 9 i 7; ulicą Wiatraczną; aleją Stanów Zjednoczonych; Mostem Łazienkowskim; aleją Armii Ludowej; ulicą Wawelską; ulicą Kopińską od ul. Wawelskiej do ulicy ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”; ulicą ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”; Alejami Jerozolimskimi od ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” do alei Prymasa Tysiąclecia. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy.

Graniczne ulice SCT nie wejdą w jej obszar

SCT pozwoli redukować trujące emisje

Wprowadzenie strefy czystego transportu w Warszawie pozwoli na znaczące obniżenie trujących zanieczyszczeń emitowanych przez najstarsze samochody.

W pierwszym etapie SCT obejmie ok 2% zarejestrowanych i realnie poruszających się po mieście. Te 2% aut to najstarsze i bardzo szkodzące powietrzu pojazdy – ich zniknięcie z dwóch przełoży się na spadek 11% NOX i 20% PM – dwóch głównych zanieczyszczeń z transportu.

Jak będzie działać SCT – etapy i naklejki

Strefa Czystego transportu w Warszawie będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 r.,
jej wprowadzanie podzielono na etapy, pełną funkcjonalność osiągnie w 2032 r.

Dla ok 95% pojazdów nie będzie potrzeby naklejania specjalnej nalepki, dane o normie Euro zostaną pobrane z CEPIK po odczytaniu tablicy rejestracyjnej. Nalepka będzie konieczna tylko dla starych aut, które nie będą spełniać wymogów – np. dla aut seniorów, którzy będą korzystać ze specjalnego wyłączenia. Z nalepek będą musiały korzystać także auta spoza Polski.

Wjazd do SCT będą kontrolowały kamery i patrole kontrolujące pojazdy w ruchu wewnątrz strefy i na jej wlotach. Za złamanie zakazu będzie grozić 500 zł grzywny.

Wyłączenia dla mieszkańców

Osoby mieszkające w granicach Warszawy i płacące podatki będą zwolnione z wymagań SCT do 2028 roku (przez pierwsze 2 etapy)

Zwolnieni będą seniorzy (osoby, które do końca 2023 ukończą 70 lat), o ile przed 1 stycznia 2024 byli właścicielami swoich pojazdów.

SCT nie będzie dotyczyło motocykli oraz pojazdów zabytkowych.

Dodatkowo będą obowiązywały wyłączenia zapisane w ustawie – dla policji, pogotowia, straży pożarnej, wojska i innych służb oraz dla transportu osób z niepełnosprawnościami.

O granicach wyznaczonej strefy będą informowały specjalne znaki:

znak D-54 „strefa czystego transportu”
znak D-55 „koniec strefy czystego transportu”

Jak są zorganizowane SCT na świecie

Na świecie funkcjonuje wiele stref czystego transportu nazywanych też LEZ-ami od angielskiego skrótu low emission zone. Dlaczego w Polsce nazywają się inaczej? Aby odróżnić je od określenia “niska emisja”, które dotyczy emisji zanieczyszczeń na skutek spalania w małych instalacjach grzewczych, głównie pieców centralnego ogrzewania. słabej jakości paliwem – np. węglem lub wręcz odpadami. W Europie pomagają dbać o lepszy stan powietrza od wielu lat.

Pobierz

Zależy nam, aby kampania dotarła do jak największej liczby warszawianek i warszawiaków. W tej sekcji znajdziesz materiały, które możesz wykorzystać w swoim artykule, vlogu lub podczas spotkania Twojej społeczności czy organizacji.